KIKINDA- Grad Kikinda raspisao je konkurs za dodelu stipendija u tekućoj školskoj godini. Do 24. januara, pravo da konkurišu maju studenti prve godine studija koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija.

Pravo da konkurišu imaju brucoši koji u srednjoj školi bili đaci generacije, članovi su MENSE, ili nosioci Vukove diploma. Od budućih stipendista se traži da su na prijemnom ispitu, na odabranom fakultetu/višoj školi, ostvarili prvo mesto na rang listi, kaoi da su ostvarili prosečnu ocenu u završnom razredu srednje škole najmanje 4,50.

To mogu da učine studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena, a koji su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 u prethodnoj godini studija. Gradsku stipendiju mogu da dobiju studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena, a koji su slabijeg materijalnog stanja.

Lokalna samouprava lane je stipenirala rekordnih 158 studenata, a detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciju i uslovima za dobijanje stipendije možete da pročitate na www.kikinda.online u rubrici INFORMACJE (Konkursi aktuelni).

Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata za dodelu stipendije za školsku 2021/22. godinu podnose se u Komisiji za dodelu stipendija Grada Kikinde i predaju na pisarnici Uslužnog centra (šalter broj 5).

To je moguće učniti i slanjem dokumentacije poštom na adresu: Grad Kikinda (sa naznakom: Javni konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova sa teritorije Grada Kikinde za školsku 2021/22. godinu), Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23 300 Kikinda. Nepotpune i neblagovreme prijave neće biti razmatrane.