BEOGRAD- Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika Vatrogasno- spasilačkih jedinica otvoren je do 20. marta. Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

-Da je državljanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs. Da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti, do dana zaključenja konkursa. Kandidat mora da ima završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Potrebno je da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, kao i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti- navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i poziva zainteresovane da se prijave na konkurs.

Pravo učešća imaju i lica koja posedujuju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nisu položili vozački ispit C kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.