KIKINDA- Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2021. godinu, raspisala je javni poziv za podnošenje predloga. Konkurs je otvoren do 20. decembra.

CDA 6033Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde.

KikindaGradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada.

gradska kuća 2Predloge za dodelu nagrada i priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde.

P1170731Predlog se dostavlja pisano i sadrži podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja i to na adresu:

DSC 0322Grad Kikinda, Gradska uprava. Kancelarija br. 80, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE.