KIKINDA- Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2022. godinu, raspisala je javni poziv za podnošenje predloga. Konkurs je otvoren do 20. decembra.

DSC 0075Kao što je poznato, kao najviše priznanje, Nagrada grada Kikinde dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde.

DSC 1216Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti I dobrotvornog rada, postignuta u godini u kojoj se vrši dodela.

CDA 2398Predloge za dodelu nagrada i priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde. Predlog se dostavlja pisano i podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja. Predlozi se dostavljaju do 20. decembra na adresu:

P1170783Grad Kikinda, Gradska uprava. Kancelarija br. 80, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE.