KIKINDA- Izjašnjavanje građana na referendumu o promeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa završiće se u 20 časova.

Prema poslednjem preseku, do 16 sati, na području grada Kikinde, izjasnilo se 23, 35 odsto od ukupnog broja sa pravom glasa. Prethodno, do 14 sati, na referendum o potvrđivanju Akta o promeni Ustava Srbije je glasalo 16,6 odsto.

Svih 60 glasačkih mesta, 35 u gradu i 25 u okolnim selima, otvorena su na vreme, u sedam časova. Do sada nema zabeleženih nepravilnosti u procesu glasanja. Na teritoriji Grada Kikinde glasačko pravo 47.835 građana.

Na republičkom referendumu građani će se izjasniti o referendumskom pitanju: “Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?”, zaokruživanjem na glasačkom listiću reči “Da” ili “Ne”.