KIKINDA- Roditelji budućih đaka prvaka imaju pravo da, najskasnije do 15. februara, izaberu gradsku ili seosku osnovnu školu, koju žele da njihovo dete pohađa. Radi se o deci koja su rođena od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine.

Upis budućih đaka prvaka može da se u naznačenom periodu obavi svakog radnog dana, od 8 do 14 sati. U prvi razred školske 2023/2024. godine upisuju se deca koja do 1. septembra imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Deca mlađa od šest i po godina takođe imaju pravo upisa, ali nakon provere spremnosti, koju obavlja psiholog škole. Proveru spremnosti deteta obavlja psiholog škole, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Iz Gradske uprave dodaju da se za sva dodatna obaveštanja, roditelji i staratelji budućih đaka prvaka mogu obratiti osnovnim školama, svakog radnog dana od 8 do 14  sati.