KIKINDA Dinamičan i odgovoran posao! Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika Vatrogasno- spasilačkih jedinica otvoren je do 10. novembra.

Za područje Policijske uprave u Kikindi, odnosno potrebe Odeljenja za vanredne situacije, predviđen je upis sedam polaznika.

3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda.

1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kanjiža.

1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Novi Kneževac.

1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Senta.

1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Ada. U slučaju Ade, mogu da konkuršu i kandidati iz opštine Čoka.

Zoran Budiša, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kikindi, kaže za naš portal da pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

– Da su državljani Republike Srbije i da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa. Pravo učešča imaju osobe koje nemaju manje od 19 a više od 30 godina.

Kandidat mora da ima završenu srednju školu, kao i da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Potrebno je da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, kao i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti- saopštio je Budiša.

Pravo učešća imaju i lica koja poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nisu položila vozački ispit C kategorije, ali su u obavezu da ga polože u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava za konkurs i dokumentacija podnose se u policijskoj stanici u mestu prebivališta kandidata. Detalje u vezi sa konkursom možete da pronađete na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.