KIKINDA- Roditelji odnosno staratelji dece rođene od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine mogu da izaberu osnovnu školu u koju hoće da upišu dete tako što će, željenoj obrazovnoj ustanovi, najskasnije do 1.  februara, podneti  zahtev.

U prvi razred naredne školske 2020/2021. godine upisuju se deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Buduće prvake očekuje provera spremnosti za polazak u školu koju obavlja školski psiholog primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

U osnovnim školama u gradu se izabrana škola do 1. februara smatra i zvanično upisanom školom, dok se u  seoskim sredinama prijavljivanje za polazak obavlja u tamošnjim osnovnih škola.

Prilikom prijavljivanja, roditelji odnosno staratelji treba da ponesu uverenje o zdravstvenom pregledu deteta, dok će tokom maja biti pozvani na proveru spremnosti deteta za polazak u školu.

Iz gradskog Sekretarijata za društvene delatnosti saopštavaju da su seoskim školama dostavili izvod iz evidencije matičara spisak dece iz evidencije predškolske ustanove koja treba da se upišu u prvi razred, a koja su rođena od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine.