KIKINDA- Odlučni! Velike su šanse da OŠ “Jovan Popović” bude prva u Kikindi, u kojoj đaci, za vreme trajanja nastave, neće moći da koriste mobilne telefone. Jelena Krvopić, direktorica škole, potvrđuje za portal GRADSKI da su pokrenuli proceduru izrade internog akta koji će regulisati upotrebu mobilnih telefona:

-Nakon velike tragedije u Beogradu, više ne možemo i nemamo šta da čekamo. Sela sam sa koleginicama i kolegama da vidim šta možemo sami da uradimo jer definitivno više ništa nije kao pre. Nešto se mora preduzeti. Tokom školskog odmora đaci ne pričaju, nego komuniciraju mobilnim telefonima tako što se dopisuju.

U nekom ranijem periodu, đaci su odlagali telefone u školi, ali su za vreme odmora mogli da ih koriste. Jedna majka, članica Saveta roditelja, poslala mi je link OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Sremske Kamenice. Oni su polovinom marta uveli interni Pravilnik koji propisuje zabranu upotrebe mobilnih telefona za vreme nastave- kaže direktorica Krvopić i nastavlja:

-Učenik može da dođe sa mobilnim telefonom, ali se nakon ulaska u školu aparat gasi. Telefon uključuje tek kad se nastava okonča. Iskustva ove škole učvrstila su nas u nameri da tako nešto i mi uradimo.

Na dosad održanim sastancima, roditelji su jednoglasno podržali ideju. Nakon današnjeg sastanka Saveta roditelja, predstavićemo ovu ideju Školskom odboru. Uverena sam da ćemo je realizovati. Razgovarala sam sa direktorom OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”.

Kolega mi je potvrdio da su učenici prvih dana negodovali, ali su pozitivni efekti ubrzo usledili. Deca se više druže i razgovaraju -ističe Krvopić i dodaje da, u slučaju da i Školski odbor podrži ovu inicijativu, predstoji izrada Pravilnika:

– Pored ostalog, Pravilnik bi predvideo i sankcije koje će učenik snositi ukoliko prekrši doneto pravilo. Imamo prosvetnu, roditeljsku i ljudsku obaveza da nešto uradimo sa našom decom i da ih zaštitimo- izričita je Krvopić.