KIKINDA- Odlukom Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkoj razvoja, kikindska OŠ “6. oktobar” dobila je status resursnog centra. Našla se u grupi devet obrazovnih ustanova koje su zavredele ovaj status.

Još tada je nagovešteno da će stručna lica jedine škole u Severnobanatskom okrugu, koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju, pomoći i drugoj deci u našem regionu.

Na sastanku sa predstavnicima svih šest lokalnih samouprava, dogovoreni su dalji koraci, kako bi od septembra resursni centar zaživeo. Srđan Stojanović, direktor OŠ “6. oktobar” i njegovi saradnici, potom su predstavnike lokalnih samouprava upoznali sa radom obrazovne ustanove, koja postoji i radi od 1969. godine.

Irena Makivić, rukovodilac resursnog centra pri OŠ “6. oktobar”, potvrdila je da će defektolozi, u narednom periodu, raditi sa većim brojem dece iz Severnobanatskog okruga:

-Broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom se tendenciono uvećava iz godine u godinu tako da u Kikindi intezivno radimo sa pedesetoro dece, koja imaju defektološku podršku.

Elaboratom je predviđeno da se u program pružanja stručne defektološke podrške uključi još pedesetoro dece iz opština  Severnobanatskog okruga. Za ovaj broj smo se odlučili jer nam je kvalitet rada važniji od kvantiteta. Broj dece koja zavređuju ovu podršku daleko je veći. U program ćemo uključiti svu decu koja imaju mišljenje Interesorne komisije da im je potrebna defektološka podrška- precizirala je Makivić.

Načelnik Severenobanatskog okruga, Milivoj Linjački, potvrdio je da su sve lokalne samouprave, u načelu, podržale ovakav vid edukacije i da je njihova jedina obaveza da, jednom nedeljno, obezbede prevoz do OŠ “6. oktobar” i nazad:

– Ovo je prilika da deci sa smetanjama u razvoju i invaliditetom pružimo što bolju uslugu, kao i da pomognemo njihovim roditeljima. Dogovor je da svaka opština ima svoj dan u resursnom centru- kazao je Linjački.