KIKINDA- Njihovi crteži govore više od hiljadu reči, a dirnuli su profesore Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, naravno i roditelje mališana.

Želeći da tokom pandemije koronavirusa izrade monogradiju u okviru projekta “Eksploracija adaptacije studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19”, autori su zajedno sa vaspitačima, a uz saglasnost roditelja, analizira dečje crteže na temu epidemije virusa korona.

Kako izgleda koronavirus, na ovom crtežu je dočara jedna šestogodišnja devojčica. Tri godine mlađi dečak dao je svoje viđenje kako se pobeđuje virus. Interesantno je videti i kako izgleda napad korone na naš svet. To je na crtežu prikazala devojčica koja im šest i po godina.

-Iako deca predškolskog uzrasta nisu prevashodni predmet našeg istraživanja, ovu monografiju indirektno posvećujemo njima, jer su naši studenti budući strukovni vaspitači ili budući strukovni master vaspitači. Među njima ima i roditelja/staratelja dece predškolskog uzrasta.

Pored toga, jedan deo u monografiji je posvećen teorijskim razmatranjima upravo na temu “Deca predškolskog uzrasta u vanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa Covid-19”.

Nismo izostavili preporuke roditeljima, vaspitačima i studentima kako da pravilno postupaju sa decom u periodu pandemije, i u toku drugih (potencijalnih) vanrednih stanja i kriznih situacija- rekla je dr Angelina Mesaroš, direktorica Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Analizirajući crteže dece uzrasta od 3 do 7 godina iz kikindskih vrtića, ali i predškolskih ustanova iz Beograda, Novog Sada, Kanjiže, Novog Kneževca, Vrbasa, Stare Pazove i Svilajnca autori su uočili da se, sudeći po prikazu virusa, i oni plaše korone. Na crtežima se jasno vidi i da im nedostaju bake i deke, ali i njihovi drugari iz vrtića i sa igrališta.