KIKINDA- Muke za računima za gas! Da su zbog decembarskih računa “Srbijagasa” i u našem gradu i okolnim selima potrošači, najblaže rečeno, bili zbunjeni, potvrdio je Darko Cvijan, menadžer UPOK-a.

Prethodnih dana su telefoni u Udruženju potrošača Kikinde neprekidno zvonili, a mejlovi ozlojeđenih potrošača stizali jedan za drugim:

-Stupili smo u kontakt sa čelnicima JP “Srbijagas”, a oni su nam pojasnili o čemu se zapravo radi. Prilikom izdavanja novembarskih računa, došlo je do obračunavanja neke vrste pretplate.

Ona nije bila realna nego je sastavni deo novembarskog računa. Kad su potrošači platili novembarske račune misleći da su u pretplati, ona se iz novembra prenela u decembar.

Međutim, potrošači su u decembru zaduženi za iznos koji je prikazan kao pretplata. Na taj način su dovedeni u zabludu. Čelnici “Srbijagasa” pravdali su se štrajkom poštara. Zatezna kamata koja je potrošačima bila uračunata u decembru, sada će  u januaru biti stornirana.

Mogu da potvrdim da nam se javio veliki broj potrošača i to telefonom, mejlom, pa i lično- saopštio je Cvijan i dodao da na ovom linku mogu da prate svoju potrošnju gasa i imaju realan uvid  https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/kwh/index.html

“Srbijagas” o decembarskim računima

Problem sa manje razumljivim računima, jeste nastupio zbog štrajka “Pošta Srbije”, bez želje da ulazimo u opravdanost štrajka zaposlenih. Ako se prisetimo, počeo je krajem oktobra i trajao do druge polovine novembra, a u tom periodu se šalju računi građanima, jer “Srbijagas” ima ugovor sa “Pošta Srbije” o štampanju i slanju računa na kućne adrese. Imajući u vidu tada nastalo stanje, a u želji da kupci gasa ne budu oštećeni za obračunatu kamatu, “Srbijagas” je na svom sajtu, a i preko medija dao saopštenje u kome informiše svoje kupce da računima mogu pristupiti preko platforme “Moj Srbijagas” i tamo videti svoje obaveze u prethodnom periodu.

Pošto dobar deo kupaca nema pristup internetu, a time i platformi, “Srbijagas” je kupce obavestio da im se valuta (rok za plaćanje) pomera sa 15. novembra na 15. decembar. Kao što smo naveli, time je “Srbijagas” učinio ustupak kupcima, jer bi im se u suprotnom obračunavala kamata za kašnjenje u plaćanju. Kupci treba pažljivo da gledaju na svakom računu šta je potrošnja za tekući mesec, a šta iznos za uplatu. Iznos za uplatu obuhvata osim iznosa računa i sve prethodne dospele obaveze za gas ili kamatu kao i više uplaćen iznos / preplata. Stavka “dug” na decembarskom računu kod kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze podrazumeva iznos dospelog oktobarskog računa zbog promene valute dospeća oktobarskog računa, a kod kupaca koji imaju neplaćene obaveze iz ranijeg perioda po bilo kom osnovu, obuhvata stanje duga na dan 31.12.2023. godine. Što se samih računa tiče, kod kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze, nemaju dug za period pre 1. oktobra i koji su svoju obavezu izmirili za oktobar mesec pre valute (roka za plaćanje) ona je u računu za novembar iskazana kao preplata, a sve je dovedeno u normalno stanje sa decembarskom fakturom, jer je u međuvremenu dospela na naplatu oktobarska faktura. Ponavljamo da su fakture za oktobar stigle na kuće adrese kupaca početkom novembra (kada uvek i stižu, pre isteka valute-roka plaćanja), imale bi valutu 15. novembar i ne bi bilo potrebe za pomeranje valute i tretiranje uplata za oktobar kao preplate. Ovo je učinjeno da se izađe u susret kupcima i nema nikakve veze sa izborima kako je navedeno u tekstu na nekim sajtovima- navode iz “Srbijagasa”.