NOVI SAD- Pokrajinski ombudsman je na osnovu praćenja medijskog izveštavanja o nasilju u porodici došao do podataka da je u Srbiji, tokom 2019. godine, u porodično-partnerskom odnosu, ubijeno najmanje 27 žena.

P1140171

Najveći broj žena (19) ubijen je od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera, a svaka četvrta žena je u ranijem periodu prijavljivala nasilje u porodici. U dva slučaja, ubica je u trenutku ubistva imao izrečenu meru zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi.

policija 2

Ovi pokazuju da nije dovoljno samo osnažiti žrtve da prijave nasilje u porodici, već je neophodno da nadležni organi, ustanove i profesionalci koji rade u njima prepoznaju sve faktore rizika i blagovremeno i adekvatno reaguju na sve oblike nasilja, kako ne bi došlo da njegovog najekstremnijeg oblika- femicida.

Centar Kikinde

-Žene su najviše izložene rodno zasnovanom nasilju upravo u okviru porodično-partnerskih odnosa. Patrijarhalna shvatanja, koja su i dalje dominantna u našem društvu, jedan su od osnovnih razloga zbog kojih se na nasilje u porodici često gleda kao na “privatnu stvar”. Najradikalniji vid nasilja prema ženama je femicid, odnosno ubistvo žene zato što je žena, motivisano mržnjom prema ženama i željom za dominacijom i kontrolom nad njenim životom.

pokrivalica silovanje

Širom sveta, većina žena strada upravo od strane svojih sadašnjih ili bivših partnera, pri čemu ubistvo predstavlja samo eskalaciju dugogodišnjeg nasilja u vezi, bilo ono fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko. Dom, mesto na kojem bi svako trebao da se oseća najsigurnije, ujedno je i mesto na kojem je najveća šansa da će žena biti ubijena- predočava Pokrajinski ombudsman.

pokrivalica obljubio trinaestogodisnju devojcicu

U Srbijij e proteklih 10 godina, više od 300 žena  stradalo u slučajevima porodično-partnerskog nasilja. Iako se na ovaj datum sećamo nastradalih žena, na svaki oblik nasilja nad ženama dužni smo da reagujemo, ne samo danas, nego i svakog dana. Vlada Republike Srbije, pre tri godine, proglasila je 18. maj Danom sećanja na žene žrtve nasilja.

P1180251

Ovaj datum je odabran jer je u Srbiji, između 16. i 18. maja 2015. godine, čak sedam žena ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Pokrajinski zaštitnik građana podseća nadležne institucije da su u obavezi da reaguju na svaki vid uočenog nasilja, što je u skladu sa načelima humanosti i solidarnosti koje izgrađujemo u našem društvu.