KIKINDA- Projektom ’’Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje  reintegracije povratnika u Srbiju’’, Kikinda će se priključiti grupi gradova u kojima će se poboljšati uslovi života pripadnicima romske populacije. Plan je da tokom aprila započne izgradnja kupatila i rekonstrukcija veoma oštećenih kuća. Za tu namenu, konzorcijum EHO i HEKS-EPER iz Švajcarske obezbedio je skoro 40 miliona dinara, a u projekat su uključene i lokalne samouprave.

Radi se o nagrađivanom projektu koji treba da obezbedi ekonomično rešenje za uspostavljanje sanitarnog minimuma. Takođe je projektom previđena pomoć u sektorima migracije i obrazovanja. To znači da će tokom čitave godine učenicima romske nacionalnosti biti pružena pomoć u obrazovanju. U osnovnim školama će se organizovati obuke na temu interkulturalnog obrazovanja za prosvetne radnike.

Još uvek nije poznato u kojim kućama će se urediti kupatila. Kako saznajemo, za tu namenu je neophodna i detaljna urbanistička analiza, ali i nastavak pregovora sa nadležnim lokalnim stručnjacima. Samo naselje Mali bedem jedno je od urbanistički nedovoljno uređenih mesta sa oko 50 stambenih jedinica i više od 400 meštana.