KIKINDA- Nakon obrade svih podataka istraživanja na uzorku od 179 studenata VŠSSOV, u okviru projekta “Eksploracija adaptacije studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19”, može se konstatovati da je da najveći broj ispitanika dobro i pravovremeno informisani o koronavirusu.

Kao najlepšu i najafirmativniju motivacionu poruku koju su dobili preko medija, a tiče se preporuka za očuvanje psihofizičkog zdravlja i zaštite sebe i drugih, navelo poruku #Ostani kod kuće.

Kad je reč o najlošijim porukama koje su dobili preko medija i za koje smatraju da su dezinformacija ili da stvaraju paniku kod građana, većina ispitanika je odgovorila da su to lažne informacije (preuranjene) vezane za 24-časovnu zabranu kretanja, nestanak namirnica, kao i poruke vezane za to da se približavamo italijanskom i španskom scenariju. Pojedini su naveli da su to teorije zavere, izjave pojedinih lekara o banalnosti virusa, kao i da je Kikinda- srpski Vuhan.

Istraživanje koje su inicirale dr Jelena Mićević Karanović i prof. Ana Vukobrat, uz svesrdnu podršku i aktivno učešće direktorice Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, dr Angele Mesaroš Živkov i podršku šestoro kolega, takođe je pokazalo da većina ispitanika duboko saoseća sa zaraženima ili obolelima od koronavirusa.

Kada je reč o odnosu ispitanika prema porodici u kojoj ima zaraženih i/ili obolelih od koronavirusa, većina ispitanika smatra da se to svakome može dogoditi, odnosno ne ispoljavaju diskriminaciju ni stigmatizaciju zaraženih, obolelih niti njihovih porodica. Najvećem broju ispitanika nedostaje druženje s bliskim ljudima- rodbinom, prijateljima, kolegama i koleginicama sa fakulteta i dečkom/devojkom.

većina ispitanika je navela da će se prvo videti i družiti sa dragim i bliskim osobama kada se ukine vanredno stanje i prođe pandemija. Emocije neprijatnosti dominiraju nad emocijama prijatnosti, uz umereno izraženo osećanje empatije i optimizma i slab intentenzitet emocija vezanih za osećaj nesreće i napetosti, kao i umeren stepen osećaja uznemirenosti, straha, nervoze, tuge, zabrinutosti  i nemoći.

Većina ispitanika slobodno vreme najčešće provodi tako što se pridružuje ukućanima u realizaciji kućnih obaveza i pasivno provode vreme u toku pandemije i izolacije. Najčešće strategije za prevladavanje stresa su: proaktivna strategija, strategija reflektivnog prevladavanja i strateško planiranje u prevladavanju stresa. Većina ispitanika smatra da su socijalni odnosi i emocionalne interakcije u porodici za vreme vanrednog stranja nepromenjeni.