NOVI SAD/KIKINDA- Srbija se svrstava u zemlje sa visokim rizikom umiranja od malignih bolesti. Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena, kako u svetu, tako i kod nas.  U Srbiji svake godine od karcinoma dojke oboli oko 4.600 žena, dok oko 1.600 izgubi život.

Na godišnjem nivou, u Vojvodini se dijagnostikuje oko 1.200 pacijentkinja obolelih od raka dojke. Važno je napomenuti da je ova bolest izlečiva u 90 odsto slučajeva ukoliko se blagovremeno otkrije. Rana dijagnostika raka dojke je od presudnog značaja za smanjenje smrtnosti od ove bolesti.

Pokrajinski ombudsman je povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka dojke, 24. oktobra, naveo da naša zemlja od 2013. godine sprovodi Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke organizovanjem mamografskih pregleda kod zdravih žena, uzrasta od 50 do 69 godina.

Kako su brojna istraživanja pokazala da redovna mamografija žena, uzrasta od 50 do 69 godina, smanjuje smrtnost od raka dojke, Pokrajinski zaštitnik građana pozvao je sve žene da se odazovu na skrining program koje sprovode nadležne zdravstvene ustanove, jer rana detekcija, kao preventivna mera, daje bolju prognozu u cilju očuvanja  života i zdravlja.

Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, 24. oktobar, obeležava se širom sveta i kod nas, kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost raka dojke i podigla svest o značaju zdravih oblika ponašanja u prevenciji raka dojke, kao i značaju ranog otkrivanja i mogućnostima pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od raka dojke.

Davanjem podrške zdravstvenim radnicima i relevantnim državnim institucijama, u njihovim naporima da se sa preventivnim aktivnostima pregleda obuhvate svi pripadnici rizičnih kategorija, i pozivom svim građanima i građankama da se odazovu pozivu za uključenje u rano otkrivanje raka dojke, Pokrajinski ombudsman daje svoj prilog cilju koji je postavljen. Da se broj obolelih efikasno smanjuje, a broj blagovremeno dijagnostikovanih i izlečenih poveća.