KIKINDA- I u našem gradu je, u susret aprilskih izbora, počela obuka kandidata za rad stalnih sastava biračkih odbora. Ljuban Sredić, načelnik Gradske uprave, instruktor za obuku kadnidata za rad u biračkim odborima u stalnom sastavu, pojašnjava da su obuke neophodne da bi se u toku izbornog dana ceo proces obavio na kvalitetan i zakonit način:

– Prijavilo se 530 kanditata. Obuka će se sprovoditi tokom februara i delom marta u skladu sa Zakonom i prema uputstvu Republičke izborne komisije. Obukom će biti obuhvaćeno 20 grupa. Svakodnevne obuke podrazumevaju rad sa kandidatima u trajanju od po četiri školska časa i test znanja, koji ih očekuje na kraju obuke. Prema instrukcijama RIK-a, grupa treba da ima od 25 do 30 članova.

Sa svim grupama kandidata obavićemo kompletnu proceduru koja sledi na dan izbora. Dakle, od preuzimanja izbornog materijala, pa do popune zapisnika o radu i predaji izbornog materijala. Birački odbori imaju stalan i proširen sastav.

Izborni sastav zavisi od poslaničkih grupa i stranaka i njihove zastupljenosti u republičkom parlamentu, na osnovu toga i Republička izborna komisija formira odbore u stalnom i proširenom sastavu.

U suštini oni rade zajednički posao u izbornom danu i svi oni imaju ista zaduženja. Ovo je prvi put da se obuka na ovaj način organizuje. Prethodne obuke donekle su bile površne- ukazao je Sredić i dodao da se broj biračkih mesta na području Grada Kikinde nije menjao. To znači da ih je i dalje 60.