BEOGRAD- Studenti i srednjoškolci koji se odluče da studiraju i nastave školovanje van granica naše zemlje, tu mogućnost imaće i na prestižnim fakultetima u Ruskoj Federaciji. Studenti iz Srbije imali bi status kao ruski- dobijali bi njihove stipendije.

Pored besplatnih studija, imali bi obezbeđen smeštaj u studentskom domovima, dok bi širom Rusije mogli da nastave školovanje, odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja i da biraju bilo koji program na kojem žele da studiraju. Ruski dom u Beogradu poziva studente iz Srbije da se prijave na konkurs za stipendije, koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i Federalna agencija Rosotrudničestvo za školovanje u visokoobrazovnim ruskim institucijama za akademsku 2021/2022. godinu.

Registracija prijava obavlja se na sajtu www.russia-edu.ru do 20. februara, do kada traje i rok za predaju dokumentacije. Studenti koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima /fakultetima takođe o trošku federalnog budžeta. U vezi konkursa moguće je zakazati konsultacije u Ruskom domu, u ulici Kraljice Natalije 33, u Beogradu. Obavezna je prethodna prijava na 011 2642-178. U skeniranoj i aplodovanoj formi na konkurs je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana, skenirana i aplodovana u odgovarajuće polje prijave;
  2. Kopiju prve strane pasoša (stranica u boji koja se čitko vidi, pasoš treba da važi najmanje  1,5 godinu od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji ( mart 2023.g. i duže));
  3. Kopiju lekarske potvrde o odsustvu HIV infekcije;
  4. Kopiju dokumenta iz medicinske ustanove kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za školovanje u Ruskoj Federaciji (potvrda od lekara opšte prakse);
  5. Kopiju svedočanstva sa ocenama u prethodno završena tri razreda i takođe ocene za prvo polugodište 4.razreda;
  6. Po želji može da se priloži i motivaciono pismo, pismo-preporuka i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prevod kod sudskog tumača), kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, sertifikata i sl.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača. Prilikom aplodovanja dokumenata do 20. februara je potrebno skenirati original dokumenta i poslati na proveru, a prevod na ruski jezik aploudovati naknadno. Pri pretraživanju naziva studijskog smera i visokoobrazovnih ustanova, preporučuje se korišćenje sajta  www.russia-edu.ru.

Kandidati koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Rok obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju iznosi  jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. O konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama, treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija, a takođe na sajtu www.russia-edu.ru. Na ovaj način, mladim i ambicioznim ljudima se pruža prilika da se okušaju na nekom od univerziteta koji pripadaju jednim od boljih obrazovnih sistema u svetu. U Rusiju dolaze studenti iz skoro 170 država. Detaljne  informacije  o uslovima  konkursa mogu se videti na sajtu  www.ruskidom.rs  pozivom na broj telefona  011  2642-178, ili pisanjem [email protected]

(foto, Yulia Zimina, Kirill Tsybenko i Moskovski državni univerzitet)