KIKINDA- Pored “Banatskih vodotokova”, u našoj zemlji su formirani i timovi slivova Zapadne Morave, Kolubare i Velike Morave. Četiri asocijacije lokalnih samouprave za zajedničko preventivno delovanje i postupanje u vanrednim situacijama, okupljaju gotovo polovinu od ukupnog broja gradova i opština u Srbiji.

Izmene zakona o lokalnoj samoupravi omogućile su im da se udružuju duž slivova reka, kako bi predupredile i sanirale posledice poplava i drugih vanrednih situacija. O važnosti udruživanja ljustva i opreme na nivou Banata, ali i saradnji sa susedima iz Mađarske i Rumunije, danas je bilo reči na drugom radnom sastanku kooordinatora  sliva “Banatski vodoci”:

– Da bi se adekvatno reagovalo u vanrednim situacijama, potrebno je da se donesu političke odluke na nivou lokalnih skupština, a zatim pristupi obuci kadrova i obezbeđivanju sredstava za zajedničke projekte. Gradske uprave čine okosnicu sistema, a pored Civilne zaštite treba da budu uključeni i svi drugi koji žive na jednoj teritoriji.

Kada dođe do vanredne situacije,  svi su podjednako ugroženi i moraju da znaju koje su njihove obaveze i mogućnosti. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i nadležnih službi koje treba da pripreme neophodnu dokumentaciju za donošenje političkih odluka- saopštio je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državnu uprave i lokalne samouprave Ivan  Bošnjak.

Gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, poručio je da su zajednički sastanci i razmena iskustava važni kako bi lokalne samouprave spremno dočekale vanredne situacije, dok je načelnik Severnobanatskog okruga, Nikola Lukač, konstatovao je da lokalne samouprave, samo udružene, mogu da se izbore sa posledicama vanrednih situacija i smanje rizik od  poplava.

Lukač je rekao da će sve lokalne samouprave moći  zajednički da, u saradnji sa partnerima iz Mađarske i Rumunije, konkurišu za sredstva evropskih fondova kako bi obnovile opremu i obučile ljudstvo. Treba podsetiti da se u proteklih 20 godina, dva puta izlivao Tamiš, plaveći više od 10. 000 hektara, a pamte se i potresne slike evakuacije stanovnika naselja Jaša Tomić. Kritična tačka na jugu Banata je Nera, a u našoj sredini Tisa kod Novog Bečeja, tačnije u delu atara Ljutovo.