KIKINDA- Strateški dokument! Od pet definisanih ciljeva Strategija razvoja sporta Kikinde od 2024. do 2030. godine prvi se odnosi na sportsku infrastrukturu. Od 13. decembra je na javni uvid stavljen nacrt Strategija razvoja sporta Kikinde.

Dokument se nalazi na zvaničnoj web strani lokalne samouprave (www.kikindaonline.org.rs). Do 27. decembra zainteresovani mogu da ga pogledaju, a ukoliko žele, mejlom dostave zapažanja i komentare. Ove, ali i druge pojedinosti koje se odnose na Strategija razvoja sporta Kikinde izneli su autori ovog strateškog dokumenta:

-Strategija razvoja sporta sa Akcionim planom, za period od 2024. do 2030. godine,  uskladili smo sa Zakonom o sportu. Ideja je da do 2030. godine poboljšamo postojeću sportsku infrastrukturu, ali i da izgradimo nove sportske objekte. Infrastrukturni priroritet jeste Sportski centar “Jezero”, ali i infrastruktura u njegovoj blizini.

Završen je projekat za trenažnu dvoranu i atletski stadion. Sve školske sale trebalo bi da se rekonstruišu. Iako se ne nazati u ovom dokumentu, javnost je ranije upoznata da država namera da i u Kikindi izgradi novi stadion- saopštio je Dragan Pecarski, član GV za sport i omladinu i da je za izradu strateškog dokumenta značajna finsijska pomoć stigla i od resornog ministarstva.

Dragana Pecarski, sportska inspektorka, saopštila je da na području grada Kikinde postoji 139 registrovanih klubova, od kojih je 90 uskladilo svoja akta sa zakonskim odredbama. Ljubomir Vasičin, direktor Doma učenika i studenata “Nikola Vojvodić”, u svojstvu stručnog saradnika tima za izradu Strategija razvoja sporta Kikinde, izneo definisane ciljeve.

– Prvi je da se investira u postojeću, ali i izgradi nova sportska infrastruktura Povećanje broja kvalifikovanih sportskih stručnjaka je drugi, a treći cilj kontinuirana podrška postojećim sportskim organizacijama i reaktivacija nekativnih klubova.

Na četvrtom mestu je briga o školskom sportu, dok je peti cilj briga o osobama  koje su nedovoljno obuhvaćene sportskim aktivnostima.

Ideja je da rekreativno bavljenje sportom bude zdravstveno preventivno, programski usmereno i praćeno od strane sportskih stručnjaka. Strategija predviđa sportsku ambulantu i dijagnostički centar, ali i kontinuiranu edukacija sportskog kadra kako bi se na pravi način radilo sa decom.

Dokument je kvalitetno urađen sa svim relevantnim podacima, međutim ukoliko se ne bude radilo na akcionom planu, koji je sastavni deo strategije, ciljni rezultati neće biti postignuti– rekao je Vasičin.