KIKINDA- Policijska uprava u Kikindi poziva građane oružja u legalnom posedu, koja poseduju oružane listove za ličnu bezbednost i za držanje i nošenje oružja, da do 5. marta 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje novog biometrijskog oružanog lista.

Poziv se odnosi na fizička lica, preduzetnike i pravna lica kojima su oružani listove za ličnu bezbednost i za držanje i nošenje oružja izdate po Zakonu o oružju i municiji, koji je važio do početka primene novog.

Iz policije podsećaju da je novi Zakon o oružju i municiji stupio na snagu 2016. godine. Podvlače da je sprovođenje ove zakonske obaveze predviđeno je članom 50 stavom 1 Zakona o oružju i municiji, pa je preporuka da se zahtevi podnesu što pre, radi blagovremenog rešavanja i izbegavanja gužvi.

Osim u sedištu PU Kikinda, zahtevi za izdavanje novog biometrijskog oružanog lista mogu da se predaju i u Policijskim stanicama u Sentu, Adi, Čoki, Novom Kneževcu i Kanjiži.