KIKINDA- Naš grad i okolina mogli bi da budu prva sredina u Srbiji, u kojoj će se iskustva Austrije primeniti u oblasti poljoprivredne proizvodnje u korist biodiverziteta, sa održvim razvojem u korist agrara i životne sredine.

To je osnovna poruka sastanka kom su prisustvovali dr Kristijan Bravenc, ataše ambasade Austrije za poljoprivredu i životnu sredinu, i njegovi domaćini. Za sredinu koja je i dalje jedna od najmanje pošumljenih u Srbiji i šire, veoma je značajna svaka mogućnost koja može da uveća površine sa sadašnih jedan odsto.

U slučaju austrijskog modela, ideja je da na neiskorišćenim poljoprivrednim parcelama zasade šumske vrste, kako bi se napravilo kvalitetno stanište za biljni i životinjski svet. Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač i njegovi saradnici, ali i Vlado Krejić, direktor primarne proizvodnje “Delta agrara”, saglasni su u oceni da je alpski model primenljiv na severu Banata:

-Čest je slučaj da velike površine poljoprivrednog zemljišta ostaju neiskorišćene, a od toga niko nema koristi. Ni ljudi, ali ni životinjski svet. Zamislite da u ovoj sali imate samo jednu stolicu. Niko se u praznoj prostoriji ne oseća dobro. Isti je slučaj i sa zemljištem.

Želimo da iskoristmo neobradivo zemljište kako bi napravili novi svet za insekte i životinje. Ovakvi projekti već su sprovedeni u Austriji’- potvdio je domaćinima dr Bravenc, dok je Krejić naveo da se “Delta agrar”, kao jedna od liderskim kompanija u oblasti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, uvek trudila da dodatno osavremeni prozvodnju:

– Planiramo da realizujemo projekat koji bi objedinio više poljoprivrednih gazdinstava, lovačkih, pčelarskih i drugih udruženja građana. Konkretno, nastojaćemo da pošumimo određene površine.

Podjednako važna biće i edukacija. Ovo je, zapravo, pilot projekat koji može da posluž kao primer celoj Srbiji- ocenio je Krejić i dodao da, za razliku od Srbije, biodiverzitet u EU nije na bazi dobrovoljnosti, pa ljudima donosi određene benefite i subvencije:

– Želja nam je da budemo pioniri u ovom projektu, da zajedno sarađujemo sa društveno odgovornom kompanijom kao što je “Delta holding”, našim poljoprivrednicima i naravno ambasadom Austrije.

Suština je da se još bolje opohodimo prema životnoj sredini, da je čuvamo, a istovremeno povratimo prirodna staništa mnogim vrstama- izjavio je Lukač.