KIKINDA- Naš grad i okolina mogli bi da budu prva sredina u Srbiji, u kojoj će se iskustva Austrije primeniti u oblasti poljoprivredne proizvodnje u korist biodiverziteta, sa održvim razvojem u korist agrara i životne sredine.

DSC 0353 1To je osnovna poruka sastanka kom su prisustvovali dr Kristijan Bravenc, ataše ambasade Austrije za poljoprivredu i životnu sredinu, i njegovi domaćini. Za sredinu koja je i dalje jedna od najmanje pošumljenih u Srbiji i šire, veoma je značajna svaka mogućnost koja može da uveća površine sa sadašnih jedan odsto.

P1240908U slučaju austrijskog modela, ideja je da na neiskorišćenim poljoprivrednim parcelama zasade šumske vrste, kako bi se napravilo kvalitetno stanište za biljni i životinjski svet. Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač i njegovi saradnici, ali i Vlado Krejić, direktor primarne proizvodnje “Delta agrara”, saglasni su u oceni da je alpski model primenljiv na severu Banata:

DSC 0359

-Čest je slučaj da velike površine poljoprivrednog zemljišta ostaju neiskorišćene, a od toga niko nema koristi. Ni ljudi, ali ni životinjski svet. Zamislite da u ovoj sali imate samo jednu stolicu. Niko se u praznoj prostoriji ne oseća dobro. Isti je slučaj i sa zemljištem.

Zavrsena sadnja

Želimo da iskoristmo neobradivo zemljište kako bi napravili novi svet za insekte i životinje. Ovakvi projekti već su sprovedeni u Austriji’- potvdio je domaćinima dr Bravenc, dok je Krejić naveo da se “Delta agrar”, kao jedna od liderskim kompanija u oblasti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, uvek trudila da dodatno osavremeni prozvodnju:

DSC 0355 1

– Planiramo da realizujemo projekat koji bi objedinio više poljoprivrednih gazdinstava, lovačkih, pčelarskih i drugih udruženja građana. Konkretno, nastojaćemo da pošumimo određene površine.

P1240900Podjednako važna biće i edukacija. Ovo je, zapravo, pilot projekat koji može da posluž kao primer celoj Srbiji- ocenio je Krejić i dodao da, za razliku od Srbije, biodiverzitet u EU nije na bazi dobrovoljnosti, pa ljudima donosi određene benefite i subvencije:

DSC 0360 1– Želja nam je da budemo pioniri u ovom projektu, da zajedno sarađujemo sa društveno odgovornom kompanijom kao što je “Delta holding”, našim poljoprivrednicima i naravno ambasadom Austrije.

P1240899Suština je da se još bolje opohodimo prema životnoj sredini, da je čuvamo, a istovremeno povratimo prirodna staništa mnogim vrstama- izjavio je Lukač.