KIKINDA- Grad Kikinda je protivzakonito prisvojio zemljište Aerokluba “Kikinda”, a sada te parcele namerava da izda u zakup poljoprivrednicima, kao državnu zemlju. To tvrdi Marko Pročikević, zamenik predsednika Aero kluba “Kikinda”. Sve parcele već se nalaze na spisku za predstojeće licitacije koje će se održati krajem meseca:

-To praktično znači da će nakon završene licitacije poljoprivrednik, koji bude zakupio zemljište Aerokluba “Kikinda”, moći i da preore aerodrom. Ovim činom, ugrožava se bezbednost vazdušnog saobraćaja. Kikindski aerodrom je u svim kartama ucrtan kao alternativa batajničkom i drugim aerodromima u regionu. Oduzimanjem zemlje i onemogućavanjem letenja neće više biti mogući avio tretmani komaraca, zaprašivanja njiva, kao i avio tretman protiv besnila životinja.

Ovo je jedini aerodrom u Severnom Banatu.  Aeroklub “Kikinda” školuje padobrance, raketne modelare i motorne pilote. Organizator je uvaženih sportskih događaja, poput državih prvenstava u padobranstvu i motornom letenju, a 2011. je bio organizator Evropskog padobranskog prvenstva, najvećeg sportskog događaja te godine.

Svaka vlast je ovaj aerodrom koristila u svojim predizbornim kampanjama, obećavajući izgradnju vazdušne luke, bescarinske zone, a sada se oduzima od svog vlasnika i preorava- kaže Pročikević. Za situaciju u kojoj se našao Aeroklub “Kikinda” on je prozvao gradske čelnike:

– Sve je transparentno i niko ne treba da se plaši da će se aerodromska pista preorati. Ona se neće ni izdavati. Suština je u tome da ćemo 25 jutara zemljišta, koje se nalaze pored piste, a koje je dosad izdavao Aeroklub “Kikinda”, na predstojećim licitacijama, mi ponuditi kao ovlašćeni organ Ministarstva poljoprivrede.

Ljudi iz Aerokluba “Kikinda” mogu jedino da se plaše ako ih neko pita šta su uradili sa sredstvima koja su dosad ostvarivali od zakupa. Jedan sugrašanin je poveo sudski spor koji još nije okončan. Traži obeštećenje nakon što su, po nalogu Ministarstva poljoprivrede, usevi skinuti zbog uzutapacija parcela. Konkretno, radilo se o pšenici- odgovora Imre Kabok, član GV za poljoprivredu i ruralni razvoj

Pročikević pojašnjava da su se u ovoj situaciji našli kad su dobili rešenje iz Republičkog geodetskog zavoda, u kom je stajalo da se sve parcele koje poseduje Aeroklub “Kikinda” prepisuju na Grad Kikindu, prema Članu 80. Zakona o udruženjima građana:

– Kako po pitanju imovine funkcionišemo prema Zakonu o sportu, uložili smo žalbu. Imamo isti status kao i drugi sportski klubovi, i tu se svaka priča završava. Naglašavam da je prvobitno rešenje RGZ poništeno i vraćeno na ponovno odlučivanje. Pošto je RGZ u Kikindi, suprotno uputstvima drugostepenog organa, ponovo doneo, gotovo, istovetno rešenje, Aeroklub “Kikinda”  bio je primoran da uputi novu žalbu. Ona nije rešena, iako je prošlo pet meseci- kaže Pročikević i dodaje da je, u međuvremenu, pozvana inspektorka za poljoprivredno zemljište Mirjana Ćosić iz Subotice:

– Ona je sačinila višestruko protivpravan Zapisnik, tako da omogući Gradu Kikindi skidanje postojećih useva sa zemlje Aerokluba “Kikinda”. Inspektorka je potpuno zanemarila činjenicu da je postupak u RGZ u fazi žalbe, i da predmetno zemljište nije državno koje pripada Gradu Kikindi. Protivpravni Zapisnik inspektorke doveo je do toga da je Grad Kikinda učinio krivično delo teške krađe, u saučesništvu, u vrednosti oko 1,5 miliona dinara, tako što je skinuo sve useve sa parcela Aerokluba “Kikinda”. Iako pozvana, policija nije reagovala tako da spreči kombajne.

Obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za poljoprivredno zemljište, Ministarstvu odbrane, Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo i inspektorki za poljoprivredno zemljište. Odgovora od nadležnih institucija još uvek nema. Sve što je Aeroklub “Kikinda” radio sa svojom zemljom je transparentno. Lokalna samouprava ne treba da otima tuđu imovinu, već da radi na unapredjenju vazduhoplovnog sporta- smatra Pročikević.