KIKINDA- Kikindskoj javnosti dobro je poznat jedinstven program sportskog vežbanja „NTC učionica“, namenjen predškolskoj i deci mlađeg školskog uzrasta. Reč je o ranoj stimulaciji motoričkog i intelektualnog genetskog potencijala svakog deteta. Nastavljeno je kontinuirano praćenje naših mališana i popunjavanje sportskog kartona za svakog od njih.  Kao i prethodne tri godine, „NTC učionica“ je izvršila morfološka merenja i motorička testiranja u OŠ „Feješ Klara“, „Vuk Karadžić“ i „Sveti Sava“ , ali i u vrtićima „Plavi čuperak“ i „Miki“. Kontrolne grupe su testirane u vrtiću „Naša Radost“ i  OŠ „Žarko Zrenjanin“.

Do sada je sa merenjima i testiranjima ukupno obuhvaćeno više od 1.300 dece, a samo ove godine kroz bateriju testova sa obučenim meriocima, prošlo je 483 mališana. Važno je istaći da se merenja i testiranja obavljaju  svake godine, i to nakon sprovođenja programa sportskog vežbanja „NTC učionice“, kako bi se pratili direktni efekti vežbanja. Ove godine izvršen je i skrinig deformiteta stopla kod naših najmlađih sugrađana.

Rezultati trogodišnjeg istraživanja i praćenja „NTC učionice“ prezentovani su novebra 2017. godine, a ove jeseni ponovo će biti predočeni.  Ljubomir Vasičin, koordinator programa “NTC učionica”, kaže za Gradski da je većina postavljenih ciljeva „NTC učionice“ već ispunjena:

-Počev od besplatnog bavljenja sportskim aktivnostima dece, uzrasta od 6 do 9 godina, ali i dva dodatna časa vežbanja nedeljno za decu koja su u „NTC učionici“. Za svako dete je formirana jedinstvena baza podataka i sportski karton. Imamo smernice za njihovo dalje bavljenje sportom ili određenom fizičkom aktivnošću, a u zavisnosti od dokazanih i determinisanih sposobnosti, ili potreba svakog pojedinca- navodi Vasičin.